Hình ảnh tiến độ xây dựng dự án căn hộ Eaton Park được cập nhật vào tháng 01 năm 2024. Eaton Park, có quy mô rộng lớn đạt 36.800 m2, bao gồm 6 tòa tháp với độ cao từ 29 đến 39 tầng. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 1,1 tỷ USD, tương đương với 26.000 tỷ đồng. Eaton Park cung cấp 1.968 căn hộ, trong đó có 12 căn penthouse, và 52 cửa hàng tại khối đế, cùng với 20 shophouse.

Mỗi tầng của Eaton Park được thiết kế với 9-13 căn hộ, mang đến sự linh hoạt và đa dạng. Các căn hộ được chia thành từ 1 đến 3 phòng ngủ, với diện tích dao động từ 45 m2 đến 145 m2, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân. Dự án này hứa hẹn mang lại không gian sống tiện nghi và đẳng cấp cho cộng đồng cư dân của mình.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Tiến độ xây dựng Eaton Park Gamuda Land tháng 01 năm 2024.

Nguồn ảnh: Team Út Land.