Tiến độ xây dựng dự án Eaton Park vào tháng 01/2024

Hình ảnh tiến độ xây dựng dự án căn hộ Eaton Park được cập nhật vào tháng 01 năm 2024. Eaton Park, có quy mô rộng lớn đạt 36.800 m2, ...